Експерти от културните институти от Пловдив участваха в двудневно обучение по предприемачество и маркетинг

29.6.2023 г.

Обучението е част от дейностите по проекта на община Пловдив „ Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места", финансиран по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

 

Приключи двудневното „Обучение за повишаване на капацитета на културни оператори" на участниците в проекта на община Пловдив BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места", финансиран по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. В него се включиха представители на Община Пловдив, Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека „Иван Вазов", Общински институт „Старинен Пловдив", екипът, управляващ проекта, експерти, отговарящи за маркетинга и рекламата, както и заинтересовани представители на НПО и културни оператори от Пловдив.

В рамките на двата дни – 27-28 юни 2023 г. в залата на Пловдивски културен институт, участниците в обучението се запознаха и работиха заедно и поотделно по теми като „Предприемачески дух", „Как да финансираме нашата проектна идея? Къде, какво, как?", „Управление и отчитане на проекти", „Възможности за музеите чрез партньорства и проектни инициативи, „Креативност в ПР комуникацията. Теория срещу практика" , "Медийното отразяване на културни събития", "Маркетинг на културните организации", Авторското право".

Проведоха се множество интересни дискусии, групата работи по различните модули за „генериране на идеи", за „пазар на идеи" и разписване на проектна инициатива. Интерес предизвика и  т.нар. „Световно кафене за обсъждане на добри практики, идеи за подобряване на комуникацията, развитие на публики, приобщаване на партньори".

Сред лекторите бяха Мария Маринова Алкалай, Влад Фьодоров (международни програми), Петя Щерева (национални програми), Маргарита Доровска, Румяна Киризиева, Теодор Караколев, Яна Яков и адвокат Атанас Костов. Модератор и през двата дни на обучението бе Геника Байчева - обучител, фасилитатор на младежи и възрастни (екипи, педагогически специалисти), общностен медиатор, организатор и съосновател на Сдружение „Открити пространства" .

Припомняме, че Община Пловдив изпълнява проект по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" в размер на 781 550 лева, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

В проекта BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места" са включени 7 културни институции - Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека "Иван Вазов" и ОИ "Старинен Пловдив". Срокът на изпълнение е 20 месеца. Партньор на община Пловдив е  Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) , НПО от Норвегия.

Целта на проект „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани,  реставрирани и реновирани места" е да подобри управлението и представянето на културното наследство на гр. Пловдив чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространства, както и да насърчи културното предприемачество в общината. Настоящото обучение бе една от активностите в подкрепа на тази цел.

Дейностите по проекта ще създадат по-широк интерес към културното наследството и чрез създаване на нови предприемачески идеи ще генерират приходи впоследствие. По проекта ще се обновят и ревитализират помещения; ще се закупят витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите; ще се разработи мобилно приложение - тип quest игра, което ще представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти по интригуващ за посетителите начин, включващо аудио гайд. Приложението ще е базирано на истории от града като ще добавя стойност в привличането на по-младата аудитория и на туристите в града, както и ще донесе ползи за устойчиво развитие на бизнеса в общината.

Проектът включва създаване на две нови работни места и обучение на експертния персонал на културните оператори за повишаване на капацитета им в областта на предприемачеството и маркетинга. Дейностите по проекта целят да подобрят условията за опазване, управление и представяне на културните ценности на Пловдив като чрез ревитализиране на помещенията и разработване на мобилно приложение се създадат условия за привличане на нови публики.

Включвайки и партньор от страните-донори ще се осъществи обмен на добри практики в областта на културното предприемачество. Партньорството е предпоставка за по-широко представяне на културното наследство на Пловдив в ЕС и инструмент за социално сближаване, следвайки принципите на доброто управление, устойчиво развитие и дългосрочен икономически растеж.