ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ“

Библиотеката на прага на новия сезон

27.9.2017 г.

На пресконференция в община Пловдив, в присъствието на кмета на града инж. Иван Тотев и зам.-кмета „Култура и туризъм“ Александър Държиков, директорът на НБИВ Димитър Минев представи новостите в Пловдивската народна библиотека на прага на новия сезон. Г-н Минев фокусира вниманието на журналистите върху няколко основни теми: 
* перспективите за развитие на Детски отдел, който обслужва най-малките читатели на библиотеката; 
*обновените и освежени интериорни пространства след летните ремонти на Заемните зали за дома и Читална зала № 1 Филологически, обществени, естествени, точни и приложни науки; 
*новоизградената рампа за лица с двигателни затруднения, която ще направи достъпа до библиотеката безпроблемен; 
*възможностите на електронната платформа Моята библиотека, която позволява онлайн обслужване чрез предоставяне на услугите: достъп до личен читателски картон с информация за заетите документи и текущото състояние на заявките; възможност за онлайн презаписване на заетите документи; възможност за онлайн запазване на документи и проследяване състоянието на заявката; възможност за изграждане на собствени виртуални колекции от книги; 
*цифровата библиотека, създадена по проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“.