Генералният консул на Република Турция в Пловдив разгледа уникални издания в НБИВ

11.10.2017 г.

На 11 октомври на посещение в отдел "Специални сбирки" беше г-н Хюсейин Ергани, генерален консул на Република Турция в Пловдив. 
На госта бяха показани ценни образци от колекциите на Пловдивската народна библиотека, сред които:
*от ръкописната сбирка: Коран. Два заглавни листа. Р140 и Сборник – мюфтийски разрешения. Р834;
*от Български исторически архив: Ферман на Султан Селим III, с който се дават права на манастирите в Мала Азия – Синай и Тавор. Кол. 1., арх. ед. 3, л. 1 и Берат за орден „Меджидие“. Фонд №2, арх. ед. 208, л. 1;
*от Редки и ценни книги: Ариф паша. Старите облекла в Османската империя. Париж. 1864. Р IV 3; Marsigli di Stato militare dell' Imperio Ottomano, incremento e decremento del medesimo : P. 1-2 Amsterdam etc : Herm. Uytwerf, 1732. РЦ III 17; Letaifi Nastradin hodza. - Istanbul, 1865. РЦ I 4;
* от Старопечатна българска книжнина: Турция. Закони и др. п. Отоманската конституция, провъзгласена на 7 зилхидже 1293 (11/23 декемврий 1876). - Цариград : Печ. в. Хакикат, 1876. Ст 76. 9; Лазаров, Манол. Разна любовна песнопевка / Събрал Г. М. Л. софиянец ; Издал Пенчо Радов, карлов. книгопродавец. - Белград : Княжеско-сърбската книгопечятня, 1858. Ст. 58.33;
* от фонд „Портрети и снимки“: Любимият кон на султана пред д. Хамидие. ФIII 126; Цариград. Джамия и Кьошк Империал. Ф IV 4; Джамията "Ахмед" и Хиподрума - Цариград. Ф IV 5; Второ възкресение в българската църква във Фенер, 1896 г. Ф VI 11; Цариград. (Джамия "Хамидие"). Ф IV 14 и т.н.
Г-н Ергани изрази готовност за сътрудничество при иницииране на съвместни проекти в областта на опазването и популяризирането на културното наследство.
Османотурските документи в Народната библиотека са обособени в отделни фондове и имат изключителна стойност. Тяхното събиране започва веднага след създаването на Областната библиотека и музей в Пловдив през 1879 г.