Излезе от печат Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“

11.10.2019 г.

Излезе от печат Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив за периода 2014–2018 г., посветен на 140-годишнината от създаването на НБИВ. Съдържанието на броя е разнообразно и отразява многоаспектно постиженията на институцията в дългата ú история и съвременността в разделите:  (1) Народна библиотека „Иван Вазов“ в периода 2014–2018 г.;  (2) Статии, Доклади, Съобщения; (3) Юбилей; (4) Извори; (5) Вътрешно-нормативни документи; (6) Статистически данни; Указател на литература; Летопис; (7) Мемориални бележки за напусналите ни Радка Колева (1943 – 2018), Славка Ломева (1923 – 2015), Мари Постаджян (1933 – 2016), оставили приносна и ярка диря в историята на библиотеката.
Библиотеката издава свой Годишник от 1904 г., в началото съдържащ само годишните отчети, но постепенно превърнал се в солидно и реномирано научно издание.