Пловдивската народна библиотека отпразнува своята 140-годишнина

15.10.2019 г.

През 2019 г. знаменателната годишнина беше отбелязана с издателски проекти, пътуващи изложби, валидиране на пощенска марка и юбилейна кръгла маса. Като част от официалната артистична програма на фестивала НОЩ/Пловдив 2019, провеждащ се тази година под мотото Общо място, на 13 септември беше открита подготвената в партньорство с Държавен архив – Пловдив изложба „Пловдив през обектива на първите фотографи“. Тя показа снимки от хранилищата на двете институции на фотографи, работили в Пловдив в периода преди Освобождението до 20-те години на XX-ти век и е резултат от работата върху специален издателски проект, посветен на юбилея на библиотеката. 
В рамките на празничната програма  на 14 октомври беше открита документална изложба •140 години Народна библиотека Пловдив•. Тя представи на публиката автентични документи от последната четвърт на XIX-ти век, времето на създаването и изграждането на Областната библиотека на Източна Румелия. Последователно бяха откроени юбилеите на НБИВ, фокусирали духа на изминалите десетилетия – 25-годишния юбилей, 1907 г., 50-годишния юбилей, 1932 г., 75-годишния юбилей, 1957 г., 100-годишния юбилей, 1979 г., 125-годишния юбилей, 2004 г. Посетителите видяха всички международни и национални отличия, с които институцията е била удостоявана през годините.
Част от програмата беше и юбилейната кръгла маса на тема •140 години Народна библиотека Пловдив (от Източна Румелия до Обединена Европа)• с водещ журналиста от БНТ Георги Ангелов и участници Димитър Минев, доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“, проф. д-р Мария Шнитер и гл. ас. Младен Влашки, Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“. Домакините и гостите  бяха поздравени от проф. Кирил Топалов,  българист, учен и дипломат от кариерата, директор на Националната библиотека (1997–1998), Мария Габриел, европейски комисар „Дигитализация“ (2017–2019) и „Иновации и младеж“, и Мартин Иванов, посланик на Република България във Финландия.  След официалните приветствия на библиотеката беше връчен почетния знак на Министерство на културата „Печат на цар Симеон Велики“ – златен и грамота за принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство. Интересната дискусия на кръглата маса засегна темите:
•Националната библиотека на Източна Румелия;
•Мултиетническото битие на града и библиотеката;
•Библиотеката: архивохранилище; 
•Библиотеката: институция на паметта;
•Професията „библиотекар“;
•Професията „читател“;
 •Дигиталното настояще и бъдеще на библиотеката.
Припомняйки в последната тема на разговора, че Народната библиотека в Пловдив е старо и богато хранилище на културни ценности, добре познати в научния свят и в съзвучие с максимата, че многоаспектното им разкриване гарантират запазването на националната културна памет, директорът Димитър Минев подчерта, че НБИВ работи целенасочено и методично за стандартизирано документиране, дигитализиране и популяризиране на уникалните си притежания. Библиотеката активно реализира намеренията си да развива дългосрочно процесите на цифровизация на фондовете си, като инвестира в инструментален и трудов ресурс за постигане на стабилна, ефективна и гъвкава дигитална платформа със свободно достъпни за гражданите ресурси. Към момента Дигиталната библиотека предлага богато и разнообразно цифрово съдържание. Съществено надграждане на функционалните ú възможности е осъществено  с въвеждането на опцията за търсене в съдържанието на дигиталните документи. Така то се разкрива пълноценно, а потребителите получават възможността да ползват ефективно наличните електронни ресурси. Направени са допълнителни нововъведения, съобразно новия принцип на търсене с извеждането на резултатите от него, чиято цел е предоставяне на максимално удобство при работа. 
Празничният ден започна и завърши с музика. В началото му Никола Николов, виолончело, изпълни творби на Бах, Моцарт, Бетховен, Чайковски, Голтерман, Касадо, Дворжак, Масне. Музикалната програма продължи на открито в следобедните часове с клавирен концерт за два рояла и с програма, подготвена от проф. д-р Ромео Смилков, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив. Биг Бенд Пловдив и рок група Сигнатура (в изцяло библиотечен състав) направиха празника незабравим.