Ценно издание на НБИВ и Държавна агенция „Архиви“

28.5.2019 г.

Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив и Държавна агенция „Архиви“ издадоха албума „Пловдив през обектива на първите фотографи“ със снимки на фотографи, работили в Пловдив в периода преди Освобождението до 20-те години на XX-ти век. Част от фотосите по една или друга причина са останали неизвестни и дават възможност за преоткриване на събития, лица и места в града, запечатани визуално и съхранени единствено във фондовете на двете институции.
Двуезичното луксозно издание в обем от 274 страници включва 172 фотографии и е изработено по най-високите стандарти на полиграфическо изпълнение, релевантни на уникалността на представяните обектите от двете колекции. Издателят в лицето на Пловдивската народна библиотека посвещава албума на 140-годишнината от създаването на библиотеката, която се чества през настоящата година.
Консултант на изданието е Иво Хаджимишев, един от най-известните съвременни български художници-фотографи, който пише в предговора: „Тази умна и полезна за идните поколения книга събира едно по едно късчетата памет за историята на града, а чрез нея и за новородена България. Това е книгата, която възстановява и изгражда със силата на образите и фактите истината за полагащото се място на Пловдив и нашата държава в Европа“. Съчетаването на познавателна информация за изследователите и популярно знание за любителите на историята и художествената черно-бяла фотография, правят от албума ценен документ за културната история на Пловдив.