2.4.2020 г. - 2.4.2020 г.

Регионален ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – Пловдив

  ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

 Ботаника.jpg

  ФОАЙЕ  

  БОЗАЙНИЦИ

IMG_8966_1.jpg

  ТРОПИК  

Тропик.jpg

  ПТИЦИ  

Птици.jpg

  АКВАРИУМ  

aquarium_.jpg

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, ПЛАНЕТАРИУМ И МИНЕРАЛИ, БОТАНИКА, БЕЗГРЪБНАЧНИ,

 МОРСКИ АКВАРИУМ.


За да  разгледате виртуалната разходка е необходимо да бъде активиран  Adobe Flash Player 

Препоръка: За по-бързо зареждане, използвайте  Internet Explorer