Архиви

Българският исторически архив в Пловдивската народна библиотека е уникално архивно богатство. Архивните документи са ценни не само за проучвания и изследвания върху миналото на Пловдив и Пловдивския край, но имат и общонационална стойност, разкривайки интересни моменти от политическото, икономическото и културно развитие на България. Документите обхващат периода от ХVII до ХХ век, като най-многобройни са от втората половина на ХIХ век – времето на активната национална църковна борба, в която град Пловдив, след Цариград, е играл най-значителна роля. Съхраняваните архивни фондове са предимно лични и само малка част от тях са на учреждения, институти и организации. Тук се намират архивите на видни политически, стопански и културни деятели от епохата на българското Възраждане, а така също и на забележителни общественици, писатели и културни дейци след Освобождението. В Български исторически архив се пазят архивите на над 50 видни личности от национално и местно значение, между които с голяма стойност са тези на Николай Павлович, Йоаким Груев, Георги Груев, Леди Емили Странгфорд, Бранислав Велешки, фонд Агушеви, д-р Стоян Чомаков, Любен Каравелов, Драган Цанков, Димитър Душанов, Руско временно управление (1877–1879), Източна Румелия (1879–1885), Стою Шишков, Димитър Агура, Константин Величков, Николай Райнов, Иван Вазов, Гео Милев, Йордан Йовков и т.н.