Народна библиотека "Иван Вазов"

.
 • Номер на фонда Колекция № 6
 • Име на фондообразувателя Димитър Петров Кудоглу
 • Брой листове 100
 • Арх. ед. и лист Арх. ед. 3, л. 1-100
 • Брой на писаните страници 198
 • Дата на документа 1926-1933
 • Географска рубрика Пловдив
 • Език Български език
 • Лица Димитър Петров Кудоглу, Райна Каблешкова
 • Съдържание Съдържа Учредителен акт и протоколи от заседанията. 1926-1933.
 • Състояние на документа добро
 • Забележка Дар от Райна Каблешкова през 2010 г.