Народна библиотека "Иван Вазов"

Златна книга на благодетелите на Дома на благотворителността и на народното здраве „Димитър Петр. Кудоглу” в Пловдив

.
  • Номер на фонда Колекция № 6
  • Име на фондообразувателя Димитър Петров Кудоглу
  • Брой листове 198
  • Арх. ед. и лист Арх. ед. 4, л. 1-198
  • Дата на документа 1928
  • Географска рубрика Пловдив
  • Език Български език
  • Лица Димитър Петров Кудоглу, Райна Каблешкова
  • Състояние на документа добро
  • Забележка Дар от Райна Каблешкова през 2010 г.