Народна библиотека "Иван Вазов"

.
 • Номер на фонда Колекция № 6
 • Име на фондообразувателя Димитър Петров Кудоглу
 • Брой листове 195
 • Арх. ед. и лист Арх. ед. 5, л. 1-195
 • Брой на писаните страници 44
 • Дата на документа 1927-1940
 • Географска рубрика Пловдив
 • Език Български език
 • Лица Димитър Петров Кудоглу, Райна Каблешкова
 • Състояние на документа добро
 • Забележка Дар от Райна Каблешкова през 2010 г.