Книги

​Колекцията представя палеотипи, славянски първопечатни издания и първите печатни книги на български език от ХVI до края на ХVIII век, българска възрожденска книжнина, устави на професионални организации от Пловдив, най-престижните научни заглавия, издавани от библиотеката, първи издания на класиците на българската и чужда литература, първи преводи, книги със старинна и оригинална подвързия и отпечатани по особен начин, издания с необикновен формат.
Списък с резултати 1-30 от 194
Списък с резултати 1-30 от 194