Книги

​Колекцията представя палеотипи, славянски първопечатни издания и първите печатни книги на български език от ХVI до края на ХVIII век, българска възрожденска книжнина, устави на професионални организации от Пловдив, най-престижните научни заглавия, издавани от библиотеката, първи издания на класиците на българската и чужда литература, първи преводи, книги със старинна и оригинална подвързия и отпечатани по особен начин, издания с необикновен формат.
Списък с резултати 1-30 от 188
Биографията на св. Спиридона Чудотвореца Тримифундийски : 20-тях му славни и дивни чудеса
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1909
 • Място на издаване Кюстендил
 • Издателство/издател Иван Стойков
 • Място на отпечатване Кюстендил
 • Печатница/печатар Ал. Ив. Пилев
Каталог на книгите в Областната библиотека
 • Автор Илия Йовчев
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1885
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател Издание на Управлението на Областните Библиотека и Музей
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Областна печатница
Кондика на Пловдивския абаджийски еснаф
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1931-1932
 • Място на издаване София
 • Издателство/издател Народна библиотека Пловдив
 • Място на отпечатване София
 • Печатница/печатар Държавна печатница
Лична карта, Членска книжка, Устав и Правилник на Дружеството на пострадалите от войните в Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1926
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Хр. Г. Данов
Органически устав на Източна Румелия
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1879
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател Христо Г. Данов
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Янко С. Ковачев
Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив
 • Автор Николай Райнов
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1925
 • Място на издаване София
 • Издателство/издател Народна библиотека Пловдив
 • Място на отпечатване София
 • Печатница/печатар Държавна печатница
Правилник на Народната библиотека в Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1920
 • Място на издаване София
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване София
 • Печатница/печатар Държавна печатница
Правилник на народните библиотека в София и Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1898
 • Място на издаване София
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване София
 • Печатница/печатар Държавна печатница
Проектоустав за организацията и управлението на българо-арменската община и Епархийския съвет
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1924
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар I-ва Печат. Произв. Кооперация "Работник"
Ръководство за уреждание народни, общински, ученически и частни библиотеки
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1898
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател Книжарницата на В. Ив. Калайджиев и Сие
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Дружествена печатница "Съгласие"
Славянски ръкописи и старопечатни книги на Народната библиотека в Пловдив
 • Автор Цонев, Беньо Стефанов
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1920
 • Място на издаване София
 • Издателство/издател Народна библиотека Пловдив
 • Място на отпечатване София
 • Печатница/печатар Държавна печатница
Устав за благотворителен дом за престарели и немощни хора в г. Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1900
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Търговска печатница
Устав и Правилник за вътрешния ред на Пловдивското певческо дружество
 • Автор
 • Колективен автор Пловдивско певческо дружество - Пловдив
 • Година на издаване 1901
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Дружествена печатница "Съгласие"
Устав и Правилник на Мак. Млад. Кул.-Просв. Организация "Тодор Александров" гр. Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1924
 • Място на издаване [Пловдив]
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване [Пловдив]
 • Печатница/печатар
Устав и Правилник на Пловдивското Македонско Благотв. Д-во "Гоце Делчев"
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1923
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Хр. Г. Данов
Устав на "Дружеството за насърдчение охраната на града Пловдив"
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1922
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Печатница "Добруджа"
Устав на "Граждански клуб" Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1915
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Печатница, книжарница и книговезница "Македония"
Устав на "Граждански клуб" Пловдив и Правилник за вътрешния ред
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1933
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Хр. Г. Данов
Устав на "Пловдивска дружба" на живущите в ст. София пловдивчани
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1928
 • Място на издаване София
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване София
 • Печатница/печатар С.М. Стайкович
Устав на "Пловдивско сиротопиталище" в гр. Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1925
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Хр. Г. Данов
Устав на I-вото Българско тимброфилско разменно дружество в Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор Българско тимброфилско разменно дружество - Пловдив
 • Година на издаване 1893
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване
 • Печатница/печатар Печатница "Стара планина"
Устав на I-та Железаро-Механическа производителна кооперация "Сила" в Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1925
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Търговска печатница
Устав на I-то дюлгерско кооперативно дружество
 • Автор
 • Колективен автор Първо дюлгерско кооперативно дружество - Пловдив
 • Година на издаване 1912
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Печатница "Труд" на Петко Беловеждов
Устав на Акционерната банка "Напредък" в гр. Плевен
 • Автор
 • Колективен автор Акционерна банка "Напредък" – Плевен
 • Година на издаване 1898
 • Място на издаване Плевен
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Плевен
 • Печатница/печатар Печатница на Бр. Ст. Бояджиеви
Устав на Акционерно Дружество "Тобрухал" гр. Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1927
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Печатница "Труд" на Петко Беловеждов
Устав на Акционерно индустриално дружество "Захар" в гр. Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор Акционерно индустриално дружество "Захар" – Пловдив.
 • Година на издаване 1895
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Печатница Д. В. Манчов
Устав на Акционерното анонимно копринарско дружество "Свила" в г. Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1892
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Търговска печатница
Устав на Акционерното дружество "Демократическа среща" в Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1921
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Печатница "Труд" на Петко Беловеждов
Устав на Акционерното Дружество "Синове С. Асвазадурян" за търговия с желязо и железария
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване 1929
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване Пловдив
 • Печатница/печатар Търговска печатница
Устав на Алианс Франсез в Пловдив
 • Автор
 • Колективен автор
 • Година на издаване б.г.
 • Място на издаване Пловдив
 • Издателство/издател
 • Място на отпечатване [Пловдив]
 • Печатница/печатар
Списък с резултати 1-30 от 188