Картографски издания

​Народна библиотека „Иван Вазов" съхранява богата колекция от картографски издания. Ценно притежание е най-старата карта на България, съставена от българин и отпечатана на български език – „Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония и на принадлежащите земли в 4 листове със иждивението на господина Димитрия хаджи Руссета, издана в ползата на новосоставленото в Русчука славеноболгарско училище". Страсбург, 1843 г. Особен интерес представляват и „Карта на санджак Филибе" от 1819 г. и 1876 г., „План на град Пловдив и околността", 1827 г., „План г. Филиппополя" от 1878 г., Планове на град Пловдив от Йосиф Шнитер и др.
Plovdiv Philippopel 42˚ 42˚
 • Територия: България
 • Подзаглавни данни: [Топографска карта]
 • Мащаб:
 • Година на издаване: 1935
 • Физическа характеристика:
 • Размери:
Plan de la XVI-eme foire international d'échantillons - Plovdiv
 • Територия: България
 • Подзаглавни данни:
 • Мащаб:
 • Година на издаване: S.l.a.
 • Физическа характеристика:
 • Размери:
Филипопол – Чирпан
 • Територия: България
 • Подзаглавни данни: [Топографска карта]
 • Мащаб:
 • Година на издаване: 1932
 • Физическа характеристика:
 • Размери:
Пловдив 42˚ 42˚
 • Територия: България
 • Подзаглавни данни: [Топографска карта]
 • Мащаб:
 • Година на издаване: [1897]
 • Физическа характеристика:
 • Размери:
Ситуационен план на кв. 8, 8а, 63-65, които се отчуждават за постройка на девическа гимназия-пансион
 • Територия: България
 • Подзаглавни данни:
 • Мащаб:
 • Година на издаване: Б. г.
 • Физическа характеристика:
 • Размери:
План на гр. Пловдив
 • Територия: България
 • Подзаглавни данни: Снел и начертал Йосиф Шнитер в 1891 г. Окончателна регулация в 1898 г.
 • Мащаб:
 • Година на издаване: 1901
 • Физическа характеристика:
 • Размери:
План на гр. Пловдив от 1891 год.
 • Територия: България, Пловдив
 • Подзаглавни данни:
 • Мащаб:
 • Година на издаване: Б. г.
 • Физическа характеристика:
 • Размери:
План на гр. Пловдив и околността. Израб. в 1827 год.
 • Територия: България, Пловдив
 • Подзаглавни данни:
 • Мащаб:
 • Година на издаване: Б. г.
 • Физическа характеристика:
 • Размери:
Диспозиционен план на първото българско местно земеделческо-промишлено изложение в гр. Пловдив 1892 год.
 • Територия: България, Пловдив
 • Подзаглавни данни:
 • Мащаб:
 • Година на издаване: 1891
 • Физическа характеристика:
 • Размери:
Карта на Царство България
 • Територия: Европа, Балкански полуостров, България
 • Подзаглавни данни:
 • Мащаб: М 1:1000000
 • Година на издаване: [Б.г.]
 • Физическа характеристика: 1 л. сгънат : мнцв.
 • Размери: 50 Х 77 см
Карта на Палестина и святити места
 • Територия: Азия, Близък изток
 • Подзаглавни данни: Съставена според най-верни и точни извори от М. Неронович и Г. Миланович
 • Мащаб:
 • Година на издаване: 1862
 • Физическа характеристика:
 • Размери: 96 х 80 см
План г. Филиппополя
 • Територия: Европа, Балкански полуостров
 • Подзаглавни данни: Снятый полуинструментально в 1878 г.
 • Мащаб: М: 50
 • Година на издаване: 1878
 • Физическа характеристика:
 • Размери: 67 х 80 см.
Karte des Sandjak Filibe [ Philippopolis in Bulgarien ]. Аufgen nach anordn. prov. gouvernueur Mehemmed-Nusret-Pascha
 • Територия: Европа, Балкански полуостров
 • Подзаглавни данни: Nach dem zu Constantinople litogr. turk. original ubersetz, auf den halben Langenmaasstab reducir und autographirt von Heinrich Kiepert
 • Мащаб:
 • Година на издаване: 1876
 • Физическа характеристика:
 • Размери: 60 x 46 см
Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония и на принадлежащите земли
 • Територия: Европа, Балкански полуостров
 • Подзаглавни данни:
 • Мащаб: М 1:2200 000
 • Година на издаване: 1843
 • Физическа характеристика:
 • Размери: 97 х 76 см