Картографски издания

​Народна библиотека „Иван Вазов" съхранява богата колекция от картографски издания. Ценно притежание е най-старата карта на България, съставена от българин и отпечатана на български език – „Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония и на принадлежащите земли в 4 листове със иждивението на господина Димитрия хаджи Руссета, издана в ползата на новосоставленото в Русчука славеноболгарско училище". Страсбург, 1843 г. Особен интерес представляват и „Карта на санджак Филибе" от 1819 г. и 1876 г., „План на град Пловдив и околността", 1827 г., „План г. Филиппополя" от 1878 г., Планове на град Пловдив от Йосиф Шнитер и др.