СТЪРШЕЛ

  • Сведения за авторовата отговорност Редакционен екип
  • Подзаглавни данни Седмичник за хумор и сатира
  • Година 1946 -
  • Сигнатура В 1645
  • Място на издаване София
  • Вид Вестник
  • Език Български език
  • Периодичност седмичник
  • Предметна рубрика Хумор, сатира, карикатура
  • Географска рубрика София