Графични издания

Колекция художествени щампи, литографии, офорти, гравюри, листова графика, плакати, оригинални картини, пластики, пана, проекти на монументални произведения.
Списък с резултати 1-30 от 137
Пролетно
 • Подзаглавни данни:
 • Автор: Енчо Пиронков
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Оригинални картини
Нега
 • Подзаглавни данни:
 • Автор: Енчо Пиронков
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Оригинални картини
Портрет на Йоаким Груев
 • Подзаглавни данни:
 • Автор: Владимир Рилски
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Оригинални картини
Двама
 • Подзаглавни данни:
 • Автор: Енчо Пиронков
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Оригинални картини
Модели
 • Подзаглавни данни:
 • Автор: Енчо Пиронков
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Оригинални картини
Партиен дом - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за мозайка
 • Автор: Йоан ЛЕВИЕВ
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Питейна чешма в Балнеосанаториума - с. Баня, Карловско
 • Подзаглавни данни: Проект за релеф
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Кино "Кочо Честименски" - Пловдив, западна фасада. Вариант
 • Подзаглавни данни: Проект за композиция - рисувана керамика с глазури
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Кино "Кочо Честименски" - Пловдив, западна фасада
 • Подзаглавни данни: Проект за композиция - рисувана керамика с глазури
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Кино "Кочо Честименски" - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за композиция - рисувана керамика с глазури
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Хотел "Ленинград", кафе-сладкарница
 • Подзаглавни данни: Проект за модулно-облицовъчна стена, теракота
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Детска градина "Марийка Бакалова" - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за керамика и мозайка
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА, Георги БОЯДЖИЕВ
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Южен вход на тунела - бул. "Г. Димитров" - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за релеф - червена теракота
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
"Ябълкоберачки". Дом на трудещите се селяни в Хисар
 • Подзаглавни данни: Проект за релеф - червена теракота
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Жилищен блок - вътрешен двор в кв. Втора Каменица - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за композиция - сграфито и керамика
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Градска поликлиника в Силистра
 • Подзаглавни данни:
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Дегустационна зала в Тексим - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за декоративна колона
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Показна пералня на Четвъртък пазар - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за модулна облицовъчна стена - каменина
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Училище "Петър Ченгелов"
 • Подзаглавни данни: Проект за декоративна стена с релеф - глава на Петър Ченгелов
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА, Съби СЪБЕВ
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
"Аугуста". Западна фасада на Универсален магазин - Хисар
 • Подзаглавни данни: Проект за керамичен релеф с глазури
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Композиция две фигури във фоайето на Кукления театър - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за керамика с глазури
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Многофигурална композиция "Пир". Бирхале "Каменица"
 • Подзаглавни данни:
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Многофигурална композиция "Пир". Бирхале "Каменица"
 • Подзаглавни данни:
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
"Орфей и Евридика". Жилищен блок на Проммонтажи - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за релеф
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
"Дървото на живота". Дом за стари хора - южна фасада - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за модулна композиция с глазури
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
"Дървото на живота". Дом за стари хора - южна фасада - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за модулна композиция с глазури
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
"Дървото на живота". Дом за стари хора - южна фасада - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за модулна композиция с глазури
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
"Слънце". Първа поликлиника - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Проект за дълбок релеф
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Дом за стари хора - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Интериор. Проект за преградна решетка
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Дом за стари хора - Пловдив
 • Подзаглавни данни: Интериор. Проект за преградна решетка
 • Автор: Анастасия КМЕТОВА
 • Година на издаване:
 • Място на издаване:
 • Вид: Проекти на монументални произведения
Списък с резултати 1-30 от 137