Ръкописи

​Колекцията включва славянски, гръцки, османотурски и персийски ръкописи на пергамент и хартия от ХI–ХIХ век. Сбирката от славянски ръкописи съхранява известните в научния свят особено скъпи и ценни средновековни книжовни паметници като Кюстендилски палимпсест, края на ХІІ век, Слепченски апостол (фрагмент), втора половина на ХІІ век, Кичевски триод, втора половина на ХІІІ век, Требник на Даниил Етрополски, 1592 г., Поп Йовков пентикостар от 1636 г., Пловдивски сборник, първа половина на ХV век, Сливенски дамаскин, първа половина на ХVІІ век и т.н. Неповторими по изящество и красота са ръкописите от ХVII век – Марковски Псалтир, 1638 г., Поп Аврамов миней, 1660 г. и Поп Аврамов сборник, 1674 г. , Служебните минеи за м. май, юни и септември на Кръстьо Граматик и т.н.
Псалтир
 • Пореден номер: 1(156)
 • Датировка: трета четвърт на ХVІ век
Апостол (праксапостол) (фрагмент)
 • Пореден номер: 26(64)
 • Датировка: ХІV век
Апостол (праксапостол) (фрагмент)
 • Пореден номер: 28(114)
 • Датировка: последна четвърт на ХVІ век (1590-1600)
Октоих (параклитик) (фрагмент)
 • Пореден номер: 29(215)
 • Датировка: ХІV век
Триод цветен (пентикостар) (фрагмент)
 • Пореден номер: 69(212)
 • Датировка: ХІV век
Евангелие изборно (апракос) (фрагмент)
 • Пореден номер: 141(873)
 • Датировка: втора половина на ХІІІ век
Требник (фрагмент)
 • Пореден номер: 150(375)
 • Датировка: ХVІІ век
Миней (празничен) (фрагмент)
 • Пореден номер: 43(170)
 • Датировка: ХVІІ век
Четириевангелие (фрагмент)
 • Пореден номер: 140(602)
 • Датировка: втора половина на ХІІІ – начало на ХІV в.
Четириевангелие (фрагмент)
 • Пореден номер: 10(174)
 • Датировка: средата на ХІV век
Требник (фрагмент)
 • Пореден номер: 80(223)
 • Датировка: ХІV век
Евангелие изборно (апракос) (фрагмент)
 • Пореден номер: 8(210)
 • Датировка: първа половина на ХІІІ век
Паримейник (фрагмент)
 • Пореден номер: 6(211)
 • Датировка: първа половина на ХІV век
Триод (постен) (фрагмент)
 • Пореден номер: 60(228)
 • Датировка: ХІІІ век
Триод (постен) (фрагмент)
 • Пореден номер: 59(213)
 • Датировка: втора половина на ХІІІ век
Триод цветен (пентикостар) (фрагмент)
 • Пореден номер: 146(275)
 • Датировка: 1243-1276 г.