Ръкописи

​Колекцията включва славянски, гръцки, османотурски и персийски ръкописи на пергамент и хартия от ХI–ХIХ век. Сбирката от славянски ръкописи съхранява известните в научния свят особено скъпи и ценни средновековни книжовни паметници като Кюстендилски палимпсест, края на ХІІ век, Слепченски апостол (фрагмент), втора половина на ХІІ век, Кичевски триод, втора половина на ХІІІ век, Требник на Даниил Етрополски, 1592 г., Поп Йовков пентикостар от 1636 г., Пловдивски сборник, първа половина на ХV век, Сливенски дамаскин, първа половина на ХVІІ век и т.н. Неповторими по изящество и красота са ръкописите от ХVII век – Марковски Псалтир, 1638 г., Поп Аврамов миней, 1660 г. и Поп Аврамов сборник, 1674 г. , Служебните минеи за м. май, юни и септември на Кръстьо Граматик и т.н.