Нотни издания

Българска китка : Съставил и посвещава на Областното събрание на Източна Румелия
  • Автор: ШВЕСТКА, Франц
  • Година: 1881
  • Място на издаване: Пловдив
  • Издателство/издател:
  • Място на отпечатване:
  • Печатница/печатар: