Периодични издания

​Народната библиотека в Пловдив е архив на българския периодичен печат от национално значение. Особено ценни са вестниците и списанията от Източнорумелийския период: в-к „Марица" – първият български вестник след Освобождението, „Народний глас", „Независимост", „Положение", „Съединение", „Южна България", „Народът“, „Ред“, „Самозащита“, „Борба“, „Борба за кокал“, „Вестниче“, „Наука“, „Зора“, „Училищен дневник“, „Земледелец“ и т.н. , както и колекцията Периодика от Възраждането.
Списък с резултати 1-30 от 214

Списък

А

АГРОНОМИЧЕСКА ИСКРА

 • Сигнатура: П 3632
 • Година: 1911
 • Местоиздаване: Пловдив: Дружествена п-ца "Работник"
 

АКАДЕМИК

 • Сигнатура: В 4792
 • Година: 1936-1939
 • Местоиздаване: София: п-ца Камен дял
 

АНОАР

 • Сигнатура: П 3638
 • Година: 1928/29
 • Местоиздаване: Пловдив: п-ца Братя Йонови
 

АШАЛОМ

 • Сигнатура: В 3799
 • Година: 1929
 • Местоиздаване: Пловдив
Б

БАЛКАНСКА ЗОРА

 • Сигнатура: В 1921
 • Година: 1891, 1893-1894; 1900
 • Местоиздаване: Пловдив: Централна печатница на Х. Генадиев
 

БАЛКАНСКИ НОВИНИ

 • Сигнатура: 68 5/48
 • Година: 1904-1908
 • Местоиздаване: Пловдив: п-ца Стара планина, п-ца Съгласие, Търговска п-ца
 

БЕСЕДИ ЗА БРАТСТВАТА

 • Сигнатура: П 1980
 • Година: 1940-1942
 • Местоиздаване: Пловдив
 

БИБЛИОТЕКА

 • Сигнатура: 61 11/14
 • Година: 1902-1909
 • Местоиздаване: Пловдив: п-ца Съгласие
 

БИБЛИОТЕКА

 • Сигнатура: 36 5/2
 • Година: 1894-1897
 • Местоиздаване: Пловдив: п-ца Хр. Г. Данов и п-ца Напредък
 

БОРБА

 • Сигнатура: В/РЦ 26
 • Година: 1885
 • Местоиздаване: Пловдив: п-ца Напредък
 

БОРБА ЗА КОКАЛ

 • Сигнатура: В/РЦ 32
 • Година: 1885
 • Местоиздаване: Пловдив
 

БОТЕВ ЛИСТ

 • Сигнатура: Ю В(1)52/Б70; Пр 2980/1962
 • Година: 1925
 • Местоиздаване: Перник
 

БОТЕВ ЛИСТ

 • Сигнатура: Ю В(1)52/Б70; Пр 2970/1962
 • Година: 1936
 • Местоиздаване: София: п-ца "Братя Миладинови"
 

БОТЕВ ЛИСТ

 • Сигнатура: Ю В(1)52/Б70; Пр 46704
 • Година: 1924
 • Местоиздаване: Пловдив
 

БРАТСКО СЛОВО

 • Сигнатура: 46 5/9 П 1597
 • Година: 1930-1947
 • Местоиздаване: Пловдив: п-ца Братя Йонови
 

БЪДЪЩЕ

 • Сигнатура: 46 3/1
 • Година: 1898, 1899
 • Местоиздаване: Стара Загора
 

БЪДЪЩЕ

 • Сигнатура: 78 8/76
 • Година: 1898
 • Местоиздаване: Пловдив
 

БЪЛГАРСКИ ВЕСТИТЕЛ

 • Сигнатура: 54 2/2
 • Година: 1898, 1899
 • Местоиздаване: Пловдив: п-ца Нова заря
 

БЪЛГАРСКИ ЯЗЫК И НЕГОВО ПОРАЖДАНЬЕ

 • Сигнатура: В/РЦ 18
 • Година: 1885
 • Местоиздаване: Пловдив: Средулечна образовална на Ед. Дионне
 

БЪЛГАРСКО ВЪЗДЪРЖАТЕЛНО ЗНАМЕ

 • Сигнатура: 46 3/78
 • Година: 1894
 • Местоиздаване: София: п-ца Янко С. Ковачев
 

БЮЛЕТИН

 • Сигнатура: П 5211
 • Година: 1940-1941
 • Местоиздаване: Пловдив: Чиновническа кооперативна банка за кооперативна просвета, стопанство и култура
 

БЮЛЕТИН

 • Сигнатура: 61 11/65
 • Година: 1922
 • Местоиздаване: Пловдив
В

ВЕНЕЦ

 • Сигнатура: В 2832
 • Година: 1915
 • Местоиздаване: Пловдив
 

ВЕСТИ

 • Сигнатура: 68 6/97
 • Година: 1907-1908
 • Местоиздаване: Каварна: п-ца Н. Т. Камбуров - Балчик
 

ВЕСТНИК ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР

 • Сигнатура: В 1860
 • Година: 1936-1942
 • Местоиздаване: София
 

ВЕСТНИЧЕ

 • Сигнатура: В/РЦ 27
 • Година: 1884-1885
 • Местоиздаване: Пловдив: п-ца Ед. Дионне
 

ВОЛЯ

 • Сигнатура: В 1007
 • Година: 1935-1944
 • Местоиздаване: Пловдив
 

ВОЛЯ

 • Сигнатура: В 2562
 • Година: 1926, 1927
 • Местоиздаване: Пловдив: п-ца Гутенберг
 

ВРЕМЕ

 • Сигнатура: 46 2/13
 • Година: 1893, 1894
 • Местоиздаване: Пловдив: п-ца Единство, п-ца Съгласие
 

ВЪЗДЪРЖАТЕЛ

 • Сигнатура: 46 3/7
 • Година: 1892-1894
 • Местоиздаване: Пловдив: Търговска п-ца
Списък с резултати 1-30 от 214