MESSAGE--> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at PLVDigitalLirex.NBIVPassport1Search.NBIVPassport1Search.LoadSavedData(String cacheGUID) ; TOSTRING()--> System.Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at PLVDigitalLirex.NBIVPassport1Search.NBIVPassport1Search.LoadSavedData(String cacheGUID) at PLVDigitalLirex.NBIVPassport1Search.NBIVPassport1Search.LoadSavedData(String cacheGUID) at PLVDigitalLirex.NBIVPassport1Search.NBIVPassport1Search.Page_Load(Object sender, EventArgs e)

Периодични издания

​Народната библиотека в Пловдив е архив на българския периодичен печат от национално значение. Особено ценни са вестниците и списанията от Източнорумелийския период: в-к „Марица" – първият български вестник след Освобождението, „Народний глас", „Независимост", „Положение", „Съединение", „Южна България", „Народът“, „Ред“, „Самозащита“, „Борба“, „Борба за кокал“, „Вестниче“, „Наука“, „Зора“, „Училищен дневник“, „Земледелец“ и т.н. , както и колекцията Периодика от Възраждането.

Списък

Няма намерени резултати, отговарящи на зададените критерии за търсене