Фотографии

Интересна и значима колекция, съдържаща около 4000 фотографии и пощенски картички на лица, събития и обекти с изключително историческо значение. Във фонда присъстват фотографски документи с различна жанрова характеристика – портрет на лице, групов портрет, снимка на събитие и снимка на обект. Портретите на лица формират една основна част от фонда, сред тях има единични и уникални портрети на български възрожденски дейци, религиозни водачи, държавници, политици, монарси, военни, революционери и цивилни граждани, свързани с българската история (Васил Левски, Йоаким Груев, Найден Геров, Любен Каравелов, Захари Стоянов, НЦВ Фердинанд, НЦВ Борис III). Редица са и портретите на чужди висши военни, дипломати, монарси, учени и държавни ръководители – такива се османските султани Мурад V, Абдул Азис, Абдул Меджид, първия Гръцки крал и баварски принц Отон I, руски имперски генерали и губернатори, западни висши държавници, монарси и военни лица.
Пловдив. Сахат тепе
 • Година на фотографиране Около 1876 г.
 • Фотограф: Димитрий Ермаков
 • Вид: Фотография
Църквата "Св. Стефан" в Цариград
 • Година на фотографиране Около 1920
 • Фотограф:
 • Вид: Фотография
Пловдив. Общ изглед на града
 • Година на фотографиране 1881
 • Фотограф: Димитър Кавра
 • Вид: Фотография
Източна Румелия – управлението 1879 г.
 • Година на фотографиране 1879
 • Фотограф: [Димитър Кавра]
 • Вид: Фотография
Княз Александър Стефанов БОГОРИДИ (1822–1910). (Алеко паша). (Политик, общественик и генерал-губернатор на Източна Румелия)
 • Година на фотографиране Преди 1885 г.
 • Фотограф: Димитър Кавра
 • Вид: Фотография
Пловдив. Централна градска част. Разрушаване на Централната баня (дн. Централна поща)
 • Година на фотографиране 1969
 • Фотограф:
 • Вид: Фотография
Пловдив. Разрушаване на Централна баня (дн. Централна поща)
 • Година на фотографиране 1969
 • Фотограф:
 • Вид: Фотография
Пловдив. Хисар капия - северна страна
 • Година на фотографиране [1933]
 • Фотограф:
 • Вид: Фотография
Пловдив. Хисар капия - южна страна
 • Година на фотографиране [1933]
 • Фотограф:
 • Вид: Фотография
Пловдив. Бунарджикът
 • Година на фотографиране 1881
 • Фотограф: Димитър Кавра
 • Вид: Фотография