Фотографии

Интересна и значима колекция, съдържаща около 4000 фотографии и пощенски картички на лица, събития и обекти с изключително историческо значение. Във фонда присъстват фотографски документи с различна жанрова характеристика – портрет на лице, групов портрет, снимка на събитие и снимка на обект. Портретите на лица формират една основна част от фонда, сред тях има единични и уникални портрети на български възрожденски дейци, религиозни водачи, държавници, политици, монарси, военни, революционери и цивилни граждани, свързани с българската история (Васил Левски, Йоаким Груев, Найден Геров, Любен Каравелов, Захари Стоянов, НЦВ Фердинанд, НЦВ Борис III). Редица са и портретите на чужди висши военни, дипломати, монарси, учени и държавни ръководители – такива се османските султани Мурад V, Абдул Азис, Абдул Меджид, първия Гръцки крал и баварски принц Отон I, руски имперски генерали и губернатори, западни висши държавници, монарси и военни лица.
Списък с резултати 1-30 от 163
Списък с резултати 1-30 от 163