Недвижимо културно наследство

АНОНС - Недвижимо културно наследство

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– В рамките на проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“ бе извършена дигитализация на част от недвижимото наследство на града. Със съдействието на експерти от фирма ГЕОКАД-93 ЕООД беше направено триизмерно лазерно сканиране на 30 обекта недвижими паметници на културата с национално значение, разположени на територията на Община Пловдив, а именно: Голямата базилика на Филипополис, Малката базилика на Филипополис, Античен театър на Филипополис, Небет тепе, Хисар Капия, Одеона на Филипополис, Римски Акведукт, Източната порта на Филипополис, Резиденция Ейрене /Перистилна сграда Ейрене и улично кръстовище/, Небет тепе , Лапидариум и крепостни стени, Външни крепостни стени- идентификатор /Римски стадион и Малката базилика/, Къща „Клианти“, Антовата къща, Къщата на Георги Мавриди /Къща Ламартин/, Къща Андрея Георгиади /Хаджикалчева къща/, Къщата на Димитър Бирдас, Жълтото училище, Къщата на Степан Хиндлиян, Къща на Аргир Куюмджиоглу /Етнографски музей/, Къщата на Димитър Георгиади, Къщата на Верен Стамболян, Къщата на Никола Недкович, Къщата на д-р Стоян Чомаков, Къщата на Филибос Нишанян, Данчова къща, Къщата на Георги Павлити, Часовникова кула на Сахат тепе, Хуманитарна гимназия „ Св.св. Кирил и Методий“ , Къщата на Ованес Степанян /Къща на телевизията/ и Славейковото училище. Всички създадени триизмерни модели ще бъдат интегрирани в софтуерната система, изградена по проекта. На този етап са показани видео- файлове на дигитализираните обекти. Триизмерната цифровизация на недвижимото културно наследство на Пловдив е от изключително значение за съхранението и документирането на архитектурната история на града. Посредством 3D лазерното сканиране на сградите се осигурява съхранение на геометричната информация за тях и в случай на пълно или частично унищожение, те биха могли да бъдат възстановени до най-малък детайл. Както знаем именно недвижимото културно наследство е в най-голяма степен изложено ежедневно на атмосферните влияния и е уязвимо от катастрофални явления, като земетресения, наводнения и други непредвидени събития, обект е на вандализъм и човешка агресия. Същевременно на база предоставената чрез триизмерната дигитализация информация реставратори, консерватори, архитекти и археолози ще могат да провеждат последващи научни изследвания. Триизмерните модели могат да намерят интердисциплинарно приложение - успешно могат да бъдат ползвани за образователни цели, могат да бъдат част от информационни туристически кампании и др.
  • Национален паметник на културата Обекти

Видео галерия