Недвижимо културно наследство

Античният театър на Филипополис

В света има много антични театри, запазени от времето на една от най-великите империи – Римската. Античният театър на Филипопол е построен в края на I в., по времето на император Домициан и е просъществувал до края на IV в., когато е бил опожарен. Театърът е сред най-добре запазените антични театри в света. Археологическите разкопки се провеждат в периода 1968-79 г., в резултат на което театърът е разкрит и частично възстановен. Античният театър е бил една от най-значимите обществени сгради на Филипопол. Разположен между Джамбаз и Таксим тепе, той е побирал около 5000 зрители. По форма театърът е полукръг, с диаметър 82 м. Откритото зрителско пространство е изградено в оригинал от 28 реда мраморни седалки, ориентирани на юг към Родопите. По подобие на театрите в цялата Римска империя, така и на Античния театър във Филипопол, почетните зрителски места са били надписвани. Откритите надписи показват, че театърът е използван и за седалище на градското провинциално събрание (тракон койнон). Сцената е била украсена с фризове, корнизи и статуи. От южната ѝ страна има триетажна сценична постройка - скене, украсена с колонади в йонийски и коринтски стил. Освен представления, тук са се провеждали борби с животни и гладиаторски битки. Днес Античният театър в Пловдив е напълно адаптиран за съвременния културен живот на града. В него се провеждат различни по характер спектакли и концерти за около 3000 зрители. Работно време: всеки ден, Ноември – Март 9:00 – 17:30 ч., Април – Октомври 9:00 – 18:00 ч., ул. „Цар Ивайло“ № 2 А, Телефон: 032/62 10 40
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка 3D, видео, снимка

Видео галерия