Недвижимо културно наследство

Къщата на Ованес Степанян / Къща на телевизията/

Това е най-оригинално проектираната сграда, чийто план не следва установената традиция, а е съобразен с изискванията на мястото и вкуса на собственика. На юг и на запад двуетажната сграда излиза на две сключващи остър ъгъл улици. Състои се от две части - източна и западна, които заедно със срещуположните, оформени като еркери стени заграждат малък вътрешен двор, отворен само отгоре и наподобяващ класически атрий. От него свободно се влиза във всички приземни стаи и се стига до горния неголям, отворен с колонада хайет, отделящ източното от западното крило. Едната от стаите има излаз на уникална за архитектурата на Възраждането тераса, увенчаваща ъгъла на сградата и доминираща над ъгъла на двете улици. Архитектурната украса на външните фасади е пестелива и разчита повече на сложната конфигурация, получена от оригиналното адаптиране на сградата към терена. Вътрешните фасади, отворени към двора, са далеч по-богати и създават впечатление за свободно артистично отношение към архитектурните детайли. ул. „Константин Стоилов“ № 53а
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка 3D, видео, снимка

Видео галерия