Недвижимо културно наследство

Източната порта на Филипополис

До момента са известни три от портите на Античния Филипополис: Северната, Южната и Източната. Най-добре проучена е Източната порта, чийто руини могат да се видят днес на ул.” Цар Иван Шишман”, в североизточното подножие на Трихълмието. Тя е изградена през II век, като първоначално е изградена на главния път към Бизантиум като мраморна триумфална арка в чест на посещението на император Адриан. При първото фортифициране на равнинната част на Филипопол през 172 г., в резултат на опасността от атака на маркоманите, тя остава извън рамките на заграждения. През IV век обаче започва изграждането на нова крепостна стена, от камъни и тухли, а триумфалната арка била вградена в нея. По този начин триумфалната арка, строена в чест на Адриан се превръща в новата Източната порта на Филипопол, както е известна и днес. Старият ѝ дизайн с един основен и два допълнителни входа е запазен, но от двете ѝ страни са построени бойни кули, които да я пазят при атаки. Постепенно тя се превърща в най-важната входно-изходна точка на древния град, а значението ѝ нараства допълнително след 330 г., когато император Константин I прави Бизантиум столица и го прекръства на Константинопол. През Източната порта е минавал и друг важен път, свързващ града с Дунавския лимес. Порта има един централен, по-широк вход-отвор, и два странични, по-малки входа. Открита е улицата, която води към портата. Направлението й е особено - не следва това на основната улична система в града. Улицата е с ширина 13,20 м., а от двете й страни е имало колонади, богато декорирани и изпълнени в римски коринтски ордер. От двете страни на улицата са открити тротоари с широчина 2,60 м. Предполага се, че от двете страни на улицата е имало казармени помещения, които заедно с портата са част от цялостен комплекс. Те са изградени през IV век., построени директно върху руините на укрепителните съоръжения от III в., без да се съобразяват с техния план. / Източник: проект BG 0041 "Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване",https://antichen-stadion-plovdiv.bg/?p=1&l=1 /
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка 3D, видео, снимка

Видео галерия