Недвижимо културно наследство

Резиденция Ейрене /Перистилна сграда Ейрене и улично кръстовище/

В периода на архаичната и класическата архитектура на Древна Гърция се появява пространството на перистила. То бързо се налага като основен смислов и функционален център в композицията на античната жилищна и обществена сграда. Перистилното пространство се използва и днес, особено при изграждането на представителни обществени сгради. Перистилът представлява двор, обграден от всички страни от колони. Колоните имат покрив, като по този начин се образува галерия-коридор, отворен към двора. Така посредством него се достига до останалите помещения в сградата. Римляните толкова харесват перистилното пространство, че то става основно място за почивка и в техните домове. Такава перистилна сграда, останала от Античния Филипопол, може да се види в подлез "Археологически" в центъра на днешен Пловдив. При строителните работи по изграждането на подлез "Археологически" през 1983-1984 г. археолозите се натъкнали на монументална сграда, впечатляваща със своите подове, покрити с многоцветни мозайки. Още в самото начало станало ясно, че това са руини на жилищен комплекс, чийто собственик не е бил случайна личност. От надписите по мозайките узнаваме името му - Дезидерий. Перистилната сграда заема цяла инсула - пространството между четири улици. Основните представителни помещения са развити около двора и се намират в източната част на комплекса. Стопанските помещения, с тухлени подове и открити в тях множество счупени керамични съдове, заемат югозападния ъгъл на инсулата. В по-късен период към основното приемно пространство в представителната част на жилището е пристроена апсида. Представителната зала на жилището и помещенията са били покрити с многоцветни мозайки, с техника opus tesselatum. В средата на централното помещение прави впечатление прецизно наредената мозайка с майсторски изработен женски образ, под който се чете надпис: EIRHNH. Портретът на Ейрене е изработен с техниката opus vermiculatum, където тесерите (мозаечните камъчета) са по-малки и с неправилна форма. Използвани са камъчета и смалт в естествени цветове - бяло, черно, червено, охра, жълто, зелено и циан. Ейрене или Ирене е гръцката богиня на мира, дъщеря на Зевс и Темида. Ейрене обикновено се изобразява като млада жена, носеща рог на изобилието, или носеща в ръце бога на богатството Плутос. В Римската митология тя е наричана Пакс (Pax). / Източник: проект BG 0041 "Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване"/
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка 3D, видео, снимка

Видео галерия