Недвижимо културно наследство

Хуманитарна гимназия СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Безценен паметник на развитието на духовния живот на народа ни след Освобождението, архитектурен образец от пър¬ва величина, сградата на Пловдивската мъжка гимназия, в която днес ехтят гласовете на питомците на ПГХ „Св.св. Кирил и Методий ", е синоним за пловдивска гордост. В този сграда, като в ново просторно огнище, е пренесен от Жълтото училище съхраняваният там в продължение на почти две десетилетия свещен огън на народната просвета, запален през 1850 г. от Найден Геров в малката сграда на първата българска възрожденска гимназия „Св. Кирил и Методий”. Идеята за съграждането на сградата на мъжката гимназия в Пловдив е рожба на големия прилив на жаждата за знания, започнал след Освобождението на България. Йоаким Груев, в качеството си на председател на Областния училищен съвет и директор на народното просвещение на Източна Румелия, прави своето предложение пред генерал-губернатора и правителството на областта за изграж¬дането на нова гимназиална сграда в Пловдив, което бива прието. Съставените от Монтани архитектурни и конструктивни чертежи били придружени от най-подробни технологични указания. Откриването на новопостроената сграда става най-тържествено на 20 октомври 1885 г. в присъствието на княза, на чието име в този ден е наречена гимназията, на председателя на Народното събрание Ст. Стамболов и на други държавни мъже. Между присъствуващите иа откриването са и първосъздателят на Пловдивската мъжка гимназия Н. Геров, инициаторът на изграждането на новото здание И. Груев, проектантът арх. П. Монтани и много други. Настанена в новата си сграда, Пловдивската мъжка гимназия става онзи забележителен и най-авторитетен център на българската просвета, за който бяха мечтали нашите възрожденци. Оформеният с изключителен вкус салон на гимназията става най-добрата камерна зала на града, в която са звучали изпълненията на много прославени майстори на българското и световното музикално изкуство.
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка 3D, видео, снимка

Видео галерия