Недвижимо културно наследство

Славейковото училище

Къщата на Георги Панчев (70-те години на XIX в.) е една от последните къс-новъзрожденски къщи, градени масивно и изцяло в симетричен план. Сградата има раздвижени, в класицистически стил фасади откъм двора и улицата. Дворната фасада е с изнесен напред среден ризалит, който в приземието е оформен като представителен портик с четири, стъпили върху високи бази каменни колони. Страничните стаи се надвесват над улицата с малки изящни еркери, ограждащи кокетен балкон. Стаите са разположени около правоъгълни хайети. От горния салон стълбището води до голямо мансардно помещение със същите размери, извисяващо се над покривното ниво. Част от тази къща е била ползвана след Освобождението за основно училище, в което от 1881 г. до 1883 г. е преподавал възрожденският деец, писател и общественик Петко Рачов Славейков. Понастоящем училището е базово към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив. ул. „П.Р.Славейков“ № 5
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка 3D, видео, снимка

Видео галерия