Недвижимо културно наследство

Къща КЛИАНТИ

Къща Клианти се намира в Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“, в съседство със знаковите за града възрожденски сгради: къща на Ритора, къща Ламартин, Антова къща, Жълтото училище – всички паметници на културата от национално значение със забележителна декоративна украса. Сред тях къща Клианти се отличава с впечатляваща стенопис и многоцветни тавани. Строителството на жилищната сграда е започнало в средата на XVIII в. Тя е несиметрична двуетажна къща, която е претърпяла няколко преустройства през XIX век, най-значимото е от 1817 г. Днес са запазени само около 2/3 от първоначалния й вид, като през годините тя е сменяла няколко собственика. От 1949 г. тя е със статут на „Народна старина”, а от 1995 г. е паметник на културата от национално значение. От възрожденските къщи в Пловдив къща Клианти е най-старата с богата вътрешна декорация и уникална архтектура. На първия етаж впечатление прави покритият двор, изграден през първия строителен период. В североизточното помещение са възстановени: огнището, навесът над огнището, миндерът и долапите. Вторият етаж днес се състои от три стаи и просторен хайет с многобройни прозорци. На нивото на хайета е разположено междинно складово помещение с височина 1.60 м., наречено „химала” („ниското”от гр.). От хайета по дървена стълба се стига до двете основни помещения на етажа. Орнаменталната украса по стените в тези две стаи е изключително богата със запазени дървени елементи. Стенописите са многоцветни и включват растителни орнаменти, букети и вази с цветя. Дървените тавани са изписани с многообразни композиционни схеми, мусандрите са изрисувани с букети от рози, а вратите са богато декорирани. По стените от двете страни на алафрангата в една от стаите са възстановени уникални пейзажи от Виена и Конастантинопол с изписана година 1817. Обектът се стопанисва от Общински институт „Старинен Пловдив“. Работно време: всеки ден, Ноември – Март 9:00 – 17:30 ч., Април – Октомври 9:00 – 18:00 ч., Ул. „Тодор Самодумов“ № 3 А, Телефон: 032/66 01 60, 0876 66 18 27
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка Къща Клианти е включена в електронният каталог на ОИ"Старинен Пловдив", отговарящ за обекти Недвижимо културно наследство. Към всеки дигитализиран обект има интегрирани в сайта: 3D интериорно заснемане /виртуална разходка/ на къщата , галерия от снимки на движимите културни ценности в постоянна експозиция и временни експозиции.

Видео галерия