Недвижимо културно наследство

Антовата къща

Построена през 50-те години на XIX в., сградата има несиметричен план. Намира се в най-горния край на улицата, близо до най-високата част на Джамбаз тепе, в дъното на дълбок терасовиден двор. Просторните салони на двата етажа заемат северозападната част на къщата. Входът е оформен от малък двуколонен кокетен портик, увенчан с изписан двукобиличен фронтон. Всички фасади са със скромна архитектурна и живописна украса. Интериорът е богато украсен с дърворезба по таваните, вратите и долапите. Стените са боядисани в различни цветове, изписани с разнообразни растителни и геометрични орнаменти. От къщата се открива великолепна панорама към града и долината на Марица. След цялостна реставрация сградата се ползва като приемна на Министерството на външните работи до 2016 г. Обектът се стопанисва от Общински институт „Старинен Пловдив“ ул. „Княз Церетелев“ № 25
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка Антовата къща е включена в електронният каталог на ОИ"Старинен Пловдив", отговарящ за обекти Недвижимо културно наследство. Към всеки дигитализиран обект има интегрирани в сайта: 3D интериорно заснемане /виртуална разходка/ на къщата , галерия от снимки на движимите културни ценности в постоянна експозиция и временни експозиции.

Видео галерия