Недвижимо културно наследство

Къща Андрея Георгиади ( Хаджикалчева къща)

Сградата е разположена на северозападния склон на Джамбаз тепе и е една от най-хубавите симетрични къщи. Има висока изба, приземие и етаж. Фасадата към двора е симетрична, с изнесен напред дъгообразен среден еркер, увенчан с кобиличен фронтон. Малък портик с двураменно стълбище въвежда в салона на приземието, който има елипсовиден дърворезбован таван и е заобиколен от пет стаи. Етажът е с почти същото разпределение, но е по-богато украсен и салонът му излиза дъгообразно и еркерно на също такъв дъгообразен балкон. Таванът на салона е изключително красив, с богата дърворезба и сложна розета. Алафрангата се отличава с интересни гипсови орнаменти. Къщата е сходна по строеж с къщите на Димитър Георгиади и Аргир Коюмджиоглу. Построена през 1850 г. от Андрей Георгиади, по-голям брат на Димитър, по-късно става собственост на Константин хаджи Калчев. През 1917 г. той я дарява за ползване като старопиталище. Днес в нея се помещава Съюзът на научните работници в България. ул. „Митрополит Паисий" № 4
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка 3D, видео, снимка, дрон

Видео галерия