Недвижимо културно наследство

Къщата на д-р Димитър Бирдас

Градежът на къщата е масивен, с дебели каменни и тухлени стени, стъпили на две улици с голяма разлика в нивата. Така предната фасада е едноетажна, а задната, към ул. „Витоша“, открива както прозорците на стопанските помещения, така и хранилищата на дома. Към къщата се подхожда през малък двор с мраморен кладенец. Представителен портик, без колони, увенчан с триъгълен фронтон, води към етажа и приземните помещения. Около издължения, с елиптична средна част салон симетрично са разположени по две стаи. Силно впечатление прави богатата украса на дома: линии, пиластри и монограм с инициалите на собствениците върху дворната фасада и стил- на дърворезба по вратите и таваните в стаите. Сложни орнаменти с растителни и геометрични мотиви минават по холкелите на оцветените по източен маниер тавани. Богато подреденият с автентични мебели дом днес изпълнява функциите на музей на градския бит и представителна приемна. Къщата е обявена за архитектурен и художествен паметник на културата от национално значение. Обектът се стопанисва от Общински институт „Старинен Пловдив“. ул. „Съборна” № 45
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка Къщата на д-р Димитър Бирдас е включена в електронният каталог на ОИ"Старинен Пловдив", отговарящ за обекти Недвижимо културно наследство. Към всеки дигитализиран обект има интегрирани в сайта: 3D интериорно заснемане /виртуална разходка/ на къщата , галерия от снимки на движимите културни ценности в постоянна експозиция и временни експозиции.

Видео галерия