Недвижимо културно наследство

Къщата на Димитър Георгиади

Сградата е построена под крепостната стена и е част от най-представителния архитектурен ансамбъл, включващ Хисар капия и къщите на Аргир Коюмджиоглу, Никола Недкович и Иван Черноземски. Построена е от родопския майстор хаджи Георги за времето от 1846 г. до 1848 г. по поръка на богатия търговец абаджия Георги Кендинденоглу, който дал къщата като зестра на дъщеря си Елена, омъжена за Димитър Георгиади. Принадлежи към така наречените „конашки“ или „сарайски“ къщи, разпространени в Пловдив през първата половина и средата на XIX в. Има почти правоъгълен план и паянтова конструкция на два етажа, стъпила върху дебели каменни стени. Приземието се състои от висок входен вестибюл и симетрично разположени, съобразени с денивелация- та на терена четири стаи - дневна, столова, работ на стая на домакинята и детска стая. Двураменно стълбище води до етажите, планирани еднакво с по един голям салон и по четири симетрично разположени стаи. Първият етаж е богато украсен с алафранги, изчертани правоъгълни полета, пиластри с капители и бази, резбовани тавани, врати и долапи. Вторият е завършен по-късно и затова е със значително по-скромна украса. Оформлението на уличната и дворната фасади следва принципа на симетрия на вътрешното разпределение. Те имат среден дъгообразен ризалит, завършващ с кобиличен фронтон и две изнесени напред, богато остъклени странични правоъгълни крила. Към ул. „Стръмна“ са надвесени два различни по големина и оформление ерке- ра, което съзнателно нарушава симетрията. След реставрация, в която е запазен напълно автентичният вид, сградата се използва за музей на Българското възраждане. ул. „Цанко Лавренов" № 1
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка 3D, видео, снимка

Видео галерия