Недвижимо културно наследство

Къщата на д-р Стоян Чомаков

Къщата е построена през 1860 г. Неин собственик е бил д-р Стоян Чомаков (1817-1893), виден възрожденски деец, един от най-изявените борци за църковна независимост. Той и сред първите дипломирани лекари в Пловдив. Учил медицина в Италия и е специализирал хирургия в Париж. Управител е на първата българска болница, основана в Пловдив след Освобождението. Сградата е построена към 1858-1860 година и е типичен образец на късните симетрични възрожденски къщи, с представителна външна и вътрешна архитектура. Любопитен факт е, че в края на XIX и началото на XX век къщата е била лятна резиденция на княз Фердинанд. От 1984 г. къщата става постоянна експозиция на най-голямата колекция от картини на бележития български художник Златю Бояджиев (1903-1976), считан за един от най-самобитните български художници на XX век. Творчеството на художника обединява няколко цикъла: „Брезовски цикъл“, който остава основна тема през цялото му творчество; „Миньорски цикъл“ с многофигурни композиции на фона индустриален пейзаж и „Румънски цикъл“, характерен с експресивната техника. Златю Бояджиев е роден в гр. Брезово. През 1925 г. завършва търговската гимназия в Пловдив. През 1932 г. завършва художествената академия и става учител. Златю обича родната земя и народа, образът на човека заема централно място в творчеството. През 1951 г. художникът получава мозъчен инсулт, в резултат на който дясната половина на тялото му се парализира. Този съдбовен момент разделя творчеството му на два основни периода. Първият период се отличава с неокласически маниер при композициите със сюжети от селски бит. При втория период, стилът на художника се променя към гротескова образност и експресивна цветност. Новият му свят е приказен, изпълнен със симетрия, равновесие и хармония. Обектът се стопанисва от Общински институт „Старинен Пловдив“. Работно време: всеки ден, Ноември – Март 9:00 – 17:30 ч., Април – Октомври 9:00 – 18:00 ч., Ул. „Съборна“ № 18, Телефон: 032/63-53-08
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка Къщата на д-р Стоян Чомаков е включена в електронният каталог на ОИ"Старинен Пловдив", отговарящ за обекти Недвижимо културно наследство. Към всеки дигитализиран обект има интегрирани в сайта: 3D интериорно заснемане /виртуална разходка/ на къщата , галерия от снимки на движимите културни ценности в постоянна експозиция и временни експозиции.

Видео галерия