Недвижимо културно наследство

Къщата на Филибос Нишанян

Къщата е построена през втората половина на XIX в., представител е на късия етап от развитието на пловдивската симетрична къща с една ос на симетрия (по дължината). Къщата е двуетажна, главният вход има портик с четири кръгли колони и красиво изрисуван таван. Първоначално къщата отвътре и отвън е била богато декорирана с геометрични и флорални орнаменти. Стенописите по двете алафранги на първия етаж, както и великолепните дърворезби на таваните са добре съхранени и до днес. Мебелировката е от XIX в. и е внесена от Европа. Къщата е паметник на културата. Ул. „Хан Омуртаг“ № 1
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка Къщата на Филибос Нишанян е включена в електронният каталог на ОИ"Старинен Пловдив", отговарящ за обекти Недвижимо културно наследство. Към всеки дигитализиран обект има интегрирани в сайта: 3D интериорно заснемане /виртуална разходка/ на къщата , галерия от снимки на движимите културни ценности в постоянна експозиция и временни експозиции.

Видео галерия