Недвижимо културно наследство

Данчова къща

Представителната несиметрична къща заема югоизточния ъгъл на кръстовището на улиците „Арх. Христо Пеев“ и „Кирил Нектариев“. След Освобождението в нея е живял известният български художник и фотограф, революционер и съратник на Васил Левски, диарбекирски заточеник и общественик Георги Данчов-Зографина. Ъгловото застрояване придава характерен силует на външните фасади. Горният етаж е разнообразен от ъгловия еркер на една от стаите и малките наблюдателници към двете улици. Във фасадата към двора доминира открит пруст с дървена колонада, която носи голям остъклен чардак. В по-големите стаи са запазени красиви дърворезбовани тавани. През 60-те години на XIX в. къщата е претърпяла някои преустройства, засегнали предимно дворната фасада. Обектът се стопанисва от Общински институт „Старинен Пловдив“. ул. „Архитект Христо Пеев“ № 6
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка Данчова къща е включена в електронният каталог на ОИ"Старинен Пловдив", отговарящ за обекти Недвижимо културно наследство. Към всеки дигитализиран обект има интегрирани в сайта: 3D интериорно заснемане /виртуална разходка/ на къщата , галерия от снимки на движимите културни ценности в постоянна експозиция и временни експозиции.

Видео галерия