Недвижимо културно наследство

Къщата на Георги Павлити

Къщата е построена през 1850 г. и е била собственост на Георги Павлити. Спазена е типичната за времето симетрична планировка с изменения във фасадите, които имат някои оригинални отклонения от модата: прозорци с полукръгли арки и железни капаци, общо еркерно изнасяне на приземието и етажа над сутерена, дъгообразен, богато украсен с растителни орнаменти холкел на корниза под покрива. И двата етажа имат еднаква планировка с по четири стаи, разположени около малки правоъгълни салони. Широки дърворезбовани врати, богато декорирани тавани и стълбища придават празничен вид на интериора. В северозападната стая на приземния етаж са запазени три медальона с пейзажни композиции и един уникален за времето си портрет на седнал мъж с цигара в ръка. Сградата е била седалище на Национален фонд „13 века България“ и ОФ „Пловдив 2019“, както и студентски творчески дом. ул. „Архитект Христо Пеев“ № 8
  • Национален паметник на културата Обекти
  • Забележка 3D, видео, снимка

Видео галерия