Общински институт "Старинен Пловдив"

Къщата на хаджи Панайот Лампша - Балабановата къща

“Като голяма птица с широко разперени криле тя бе кацнала върху високия каменен цокъл и увенчаваше ъгъла, сключен от трите улици.” /пише арх. Христо Пеев в “Пловдивската къща”/ Балабановата къща е с незавидната съдба да бъде съборена до основи през 30-те години. Благодарение на дългогодишната изследователска работа на арх. Христо Пеев, най-изявен изследвач на пловдивската възрожденска къща, бяха запазени достатъчно документални материали – архитектурни заснемания и планове, текстове и фотоснимки за редица забележителни образци на възрожденското жилище, които до превръщането на Трихълмието в резерват бяха безогледно събаряни. Това даде пълна възможност на Националния институт за паметниците на културата – Пловдив да възстанови много от тези отдавна изчезнали сгради. 45 години по-късно къщата на хаджи Лапша отново извиси прекрасната си снага на същото място, където е била, като общо дело на едни от най-изявените наши реставратори – архитекти, строители, художници и резбари. Същевременно тя се явява и една от най-крупните пълни възстановки на НИПК – Пловдив. Действително размерите на къщата са внушителни – тя е застроена на площ от 546 кв.м. и обхваща обем от 4723 куб.м. През 1971 год. е проектирано пълното възстановяване на изчезналата пловдивска забележителност на същото място, където е съществувала до събарянето ú. Тази великолепна сграда, построена в началото на XIX в. В ранносиметричен стил, увенчава ъглите между улиците „4 януари", „Д-р К. Стоилов" и „Антраник". Две богати фасади се надвесват над уличната линия с голям ъглов еркер и малка, кокетно сгушена наблюдателница „клюкарник". Третата фасада доминира над дворното пространство с монументалността и ясната симетрия на своите елементи. Голямата порта откъм улицата и разположената срещу нея широка врата откъм двора въвеждат в продълговат и висок пруст, около който са били разположени стопански и домакински помещения. вляво, през висок кьошк, се влиза в приемната и кабинета на собственика, а вдясно, през двураменна стълба под специфично оформена аркада - в обширен салон, около, който има няколко стаи. До горния, решен напълно симетрично етаж води вътрешна стълба, въвеждаща директно в голям, добре остъклен към двора и улицата хайет. Посредством две срещуположни аркади, носени от стройни дървени колони, той е разделен на три, различни по предназначение и оформление, час¬ти. В източната, където има изграден специален кьошк, се влиза от стълба¬та. Средната, най-представителната, разпределя входовете към четирите го¬леми стаи и сервизните помещения. Западната е била наредена с миндерлъци и изпълнявала ролята на приемна. Всяка от стаите има свой характер, обособен от неповторими, богато дърборезбобани табани, комбинирани с измазана и изписана дъгообразна сред част. Най-красив е декорираният голяма резбована розета тип „слънце” таван в средната част на хайета. Понастоящем стаите на горния етаж са обзаведени с реставрирани мебели тъкани и вещи, демонстриращи вкусът и възможностите на богатите пловдивски граждани. къщата се използва като много функционален културен център за изложби, театрални постановки, концерти, творчески и делови срещи.

Адрес

ул. "Константин Стоилов" № 57

Визуализация

3D

Паметник на културата

Архитектурно- художесттвен паметник на културата от местно значение

Експозиция

Временна Постоянна

Виртуална разходка