Общински институт "Старинен Пловдив"

Къщата на Верен Стамболян

Къща Стамболян представлява двуетажна симетрична сграда с високо приземие, с изба под него. Построена е през 60-те години на 19 век на източния склон на Джамбаз тепе. Къщата е с две лица, като до нивото на двора от ул. „Кирил Нектариев“ се стига по широка каменна стълба. Къщата е от вида двуетажни симетрични сгради с правоъгълен хайет. Има дървено – паянтов – скелет, но външните и стени са градени с тухли. Портикът е оформен с каменна стълба с две рамена, с метален парапет, а отпред красива колонада, оформена от четири колони. Външната архитектура на сградата също е симетрична и монументална, като средата на предната фасада е маркирана с портика. Фасадата завършва с дъговиден тухлен корниз, чийто холкел е украсен със зигзаговиден цветен орнамент. Цялата къща отвътре и отвън е била изписана по одрински маниер. В къщата е представена постоянна експозиция на Димитър Киров.

Адрес

ул. "Кирил Нектариев" 15

Визуализация

3D

Недвижимо културно наследство

Къщи

Паметник на културата

Архирктурно - художествен, от национално значение от 1995 г.

Експозиция

Временна Постоянна

Виртуална разходка