Общински институт "Старинен Пловдив"

Къщата на Филибос Нишанян

Къщата е построена през 19 век. Тя е двуетажна жилищна сграда, разположена навътре в двора. Къщата принадлежи към късния симетричен тип с една ос на симетрията, минаваща надлъжно през салона и стълбата, която е скрита, затворена и следваща дъгообразен таван. Приземният етаж се състои от две големи стаи, салон и две малки второстепенни помещения, а горният е с просторен правоъгълен салон, две големи предни и две задни стаи. Главната фасада е симетрична, с портик и колонада, увенчана с дъгообразен фронтон.

Адрес

ул. "Омуртаг" 1

Визуализация

3D

Паметник на културата

Художесвен и архитектурен от национално значение от 1995 г.

Експозиция

Временна Постоянна

Виртуална разходка