Общински институт "Старинен Пловдив"

Къщата на Степан Хиндлиян

Къщата на Степан Хиндлиян е един от най-известните представители на пловдивска възрожденска къща от симетричен тип. Представлява интересен тип жилищна сграда на търговец чифликчия, в която са съчетани два момента: голямата градска къща и стопанския двор, организиран извънредно пестеливо поради стръмния терен. Къщата е изградена 1834-35 г. и е една от малкото запазени в оригинал симетрични пловдивски къщи. Това е най-богато изписаната къщата, като това изписване обхваща не само стените, но и таваните, с множество запазени в оригинал стенописи, притежаващи особена хубожествена и историческа стойност.

Адрес

ул. "Артин Гидиков" 4

Визуализация

3D

Паметник на културата

Архирктурно - художествен, от национално значение от 1995 г.

Експозиция

Временна Постоянна

Виртуална разходка