Общински институт "Старинен Пловдив"

Къщата на Касандра Баятова

Къщата е строена в късната половина на XVIII в, като е установено, че е бил осъществен и друг строителен период през втората половина на XIX в. Планът на тази двуетажна къща е типичен за асиметричния тип къщи от периода на Българското възраждане. Композицията е изключително оригинална. Фасадата към двора е с богата художествена украса, стаите са внушителни на вид, за което допринася и декоративната им украса. Дървените тавани на стаите на двата етажа представляват сложни геометрични композиции. Фасадите на къщата са изписани линеарно, а декоративната украса по вътрешните стени съдържа и флорални мотиви. През 1948 г. Христо Пеев извършва строителни работи., които маркират важен момент в развитието на паметника.

Адрес

ул. "Д-р Стоян Чомаков" 20

Визуализация

3D

Паметник на културата

Народна старина, архитектурно-строителен паметник от национално значение.

Експозиция

Временна Постоянна