Общински институт "Старинен Пловдив"

Къщa "Клианти"

Къща Клианти е една от най-старите възрожденски жилищни сгради в Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив”. Заедно с къща Ламартин тя е част от автентичната архитектурна рамка на тяхното кръстовище и допринася за архитектурния интегритет на това знаково в градоустройствената тъкан място. Строителната история на къщата обхваща близо 250 години, в които се разграничават два периода на градивно развитие и архитектурно-строителна приемственост. Първият период включва времето от средата на 18 век, когато къщата е построена, до второто десетилетие на 19 век. Годината 1817, означена на стенописите в една от стаите на втория етаж, сочи крайния момент на обновяването на първичната сграда при втория строителен период, при който се запазват първичните ситуационни параметри на сградата. Създаденото през втория строителен период разпределение няма аналог в типологичното разнообразие на пловдивската възрожденска къща. Архитектурното устройство и художествената декорация отговарят на повишените битови и естетически изисквания във формирането на жилището на 19 век и са забележително развитие на архитектурно-строителните и художествените идеи присъщи на домостроителната практика в Пловдив през 19 век. Това характеризира къща Клианти като важен исторически репер на типологичното развитие на пловдивската възрожденска затворена къща от този период. Kъща Клианти се откроява с разкрито изключително богатство на художествени ценности с високи качества. Декоративната схема е с колоритно разнообразие, грациозно преплетени растителни и архитектурни орнаменти и изящно архитектурно детайлиране, обогатено с живописни средства. Таваните на помещенията нямат аналог сред разнообразните по своето декоративно оформяне интериори на пловдивските възрожденски къщи. В етажа на къщата е постигнат архитектурно-художествен синтез с високи качества, който е едно от върховите постижения в пловдивската градска къща от 19 век.

Адрес

ул. "Княз Церетелев" 16

Визуализация

3D

Паметник на културата

Къща Клианти е обявена за „народна старина” още през 1949г., а през 1995 г. - за архитектурно-художествен паметник от национално значение.

Експозиция

Временна Постоянна

Виртуална разходка