Общински институт "Старинен Пловдив"

Дигитален център

Къщата, в която е разположен дигиталния център, създаден по проект "Дигитално културно- историческо наследство на Община Пловдив", се намира в границите на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“, на ул. "Цанко Лавренов" № 10. Тя е двуетажна, представител на ранните несиметрични къщи, при които дворът е частично покрит. Преди да се реновира като Дигитален център сградата е била използвана за немска библиотека. След цялостна реставрация, проведена в рамките на проекта, на втория етаж от къщата са обособени две помещения за дигитален център. В хайета на втория етаж е ситуирано професионално фотостудио, предназначено за дигитализация на културно-историческото наследство от фондовете и колекциите на културните институции в Пловдив. Дигиталният център разполага с голям набор техническа инфраструктура като професионално фотостудио, стационарен 3Д скенер, скенер за негативи, дигитален фотоапарат. Техническото оборудване (дигитален фотоапарат, видеокамери и диктофони), с което в рамките на етнографска експедиция по проекта бе извършена дигитализацията на ромското културно наследство, също се съхранява в дигиталния център. В рамките на проекта с помощта на стационарния 3Д скенер се направиха специализирани триизмерни интериорни заснемания на къщите-музеи в Стария град, управлявани от ОИ „Старинен Пловдив“. След приключването на проекта продължава използването на техниката за заснемане на временни експозиции и мероприятия организирани от ОИ „ Старинен Пловдив“. Дигиталният център подпомага културните институции, като оказва методическа и практическа помощ относно работата със софтуерния продукт създаден по Проект „ Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“. Съществуването и нормалното функциониране на дигиталния център по предназначение е доказателство за изпълнението на ангажимента, поет от Община Пловдив, за осигуряване на устойчивост на резултатите по проекта.

Етажност

2

Адрес

ул. "Цанко Лавренов" 10

Визуализация

3D

Паметник на културата

Архитектурно-исторически паметник на културата от местно значение

Експозиция

Временна Постоянна