Общински институт "Старинен Пловдив"

Античен театър

Театърът на Античния Филипопол. Театърът се смята за един от най-представителните в рамките на Римската провинциална архитектура. Кавеата му е разположена в седловината между склоновете на Таксим тепе и Джамбаз тепе. Тя включва 28 концентрични реда седалки, разделени на два ранга от междинна пътека (диазома) и огражда полукръгла оркестра с диаметър ок. 27 м. Капацитетът на театъра се изчислява на около 5000 души. Със своето архитектурно и художествено оформление впечатлява скенето, което е двуетажно със странични крила в римско-йонийски и римско-коринтски ред; проскеният е с вградена йонийска колонада. Подходите са от юг - открити стълби, и от север - засводен подземен проход, който преминава под централния сектор от високия ранг на кавеата. Открити са строителни надписи, които датират строежа от I в. Установени са и промени от втората половина на III в. Реставрацията на Античния театър се оценява като един от най-добрите примери на българската консервационна школа. Тя е проведена до определени научно-доказани граници, изключващи хипотезата. Приложен е методът на анастилозата, при ясно разграничаване на съвременните свързващи материали от оригинала. Обектът е интегриран в своя контекст при пълно съхраняване на неговата автентичност и историческа стратификация. Той създава уникалния образ на южния силует на Трихълмието и се е утвърдил като един от символите на хилядолетния Пловдив. Понастоящем Театърът се използва активно за представяне на оперни и театрални спектакли, концерти и др.

Адрес

Старинен Пловдив

Паметник на културата

Паметник на културата от национално значение.

Експозиция

Временна Постоянна