Общински институт "Старинен Пловдив"

*Постоянна експозиция ИКОНИ на Градска художествена галерия – Пловдив

Пловдивската художествена галерия разполага с богат фонд от икони, иконостасни фрагменти и някои образци на църковна графика. Към нейния фонд се прибавят предмети, собственост на Пловдивска митрополия, която ги е предоставила за използване и излагане в иконната експозиция. Хронологичният обхват на произведенията е от XVI до края на XIX в. Произходът им е различен. Една група икони са от Несебър (XVI в.). Всички останали са от диоцеза на Пловдивска митрополия. Особен интерес представляват подписаните икони, които не са малко. Център на експозицията са най-старите икони в сбирката, които са и с най-високи художествени качества: осем празнични икони от Несебър; иконата Св. Георги на трон от Пловдив (подписана от монах Пахомий, XVI в.), комплекта царски икони от пловдивската църква „Св. св. Константин и Елена“ (XVI в.). Редом с тях от двете страни са изложени икони от XVII в. – царски двери от Горни Воден, икони от Ракитово; както и икони от края на този век и от началото на XVIII век от параклиса „Св. Тодор“ в Горни Воден. В лявата част на залата са аранжирани творби от самоковските зографи от Доспейската фамилия (галерията притежава елитни икони от три поколения на тази фамилия – Христо Димитров, Димитър Христов, Захари Зограф, Станислав Доспевски), едни от най-търсените по целите Балкани майстори от края на XVIII и XIX век. Като пандан в дясната част на залата са поставени икони от зографи, съвременници на самоковци, които са живели и работили в Пловдив и района и илюстрират местното художествено средище с различните му стилови течения: зограф Йоан от Воден, даскал Вълко от Дермендере, големия майстор Никола Одринчанин, Спиро Михайлов. В задната част на залата са аранжирани икони от тревненски майстори и зографи от различен произход. Една част от тези икони показват какво са носели от своите пътувания поклонници, търговци и монаси таксидиоти – реплики на светогорски чудотворни икони, ерусалими и седефени ерусалимски икони и др. Във витрини са поставени домашните икони, представящи най-почитаните в българските домове светци лечители и покровители на малките деца и родилките, заобикалящи централните образи на Богородица с Младенеца, както и метални обкови.

Адрес

Ул. Съборна № 22, Пловдив 4000, България

Визуализация

За да разгледате виртуалната разходка е необходимо да бъде активиран Adobe Flash Player. Препоръка: За по-бързо зареждане на сканиранията, използвайте Internet Explorer.

Експозиция

Временна Постоянна

Галерия