Общински институт "Старинен Пловдив"

*Къща-музей "Хр. Г. Данов"- експозиция КНИГОИЗДАВАНЕ на Регионален исторически музей – Пловдив

В дома, където между 1865 и 1911 г. е живял първият издател Христо Груев Данов, е представена единствената в България музейна експозиция посветена на родното книгоиздаване до и след 1878 година. Дело на автори и спомоществователи, печатари и разпространители, българската печатна книга става решаващ фактор за създаване на книжовен език, скъсяване дистанцията с напредналите европейски общества и формирането на модерната българска нация. Красивата къща е реставрирана през 1975 г., когато е открита и експозицията, изцяло обновена и обогатена през 2018 година. Планът на къщата е симетричен, с централно разположен салон /хайет/. Таванът е украсен с резбована композиция „слънце“, а в горната част на стените са изрисувани редуващи се 12 медальона с пейзажи и 12 кошници с цветя. Западното средно помещение е уредено за кабинет, чиито стени са изпълнени с оригинален шахматен орнамент. Северозападната стая на дома се отличава с голяма зидана печка и изписан таван, където в един от четирите медальона се разпознава образа на Йохан Гутенберг. Музеят притежава богат фонд от учебници, книги, учебни помагала, документи, снимки. В шест обособени пространства се проследяват основните етапи от книгоиздаването в Пловдив, което е и знаково за културната идентичност на града. Представени са важни събития от впечатляващия обществен живот на Данов – емблематична фигура от национален мащаб и истински човек на новото време. С Пловдив е свързан и друг виден книгоиздател и общественик Драган Манчов. До 1878 г. Пловдив е един от големите и развити търговски и административни центрове на европейските османски владения. През ХІХ век заможните фамилии Чалъкови и Моравенови откриват училища, а Данов и Манчов – първите български книжарници. Експозицията показва учебници и учебни помагала по всички учебни предмети, които са разкривали на децата света в неговото голямо многообразие и разнообразие. Между 1878 и 1885 г. Пловдив е главен град на автономната Източна Румелия и изживява впечатляващ културен разцвет. В града има 8 печатници, тиражират се над 30 вестника и списания, издават се най- четените европейски автори. През 1878 г. тук Данов издава първият следосвобожденски вестник „Марица“, който бележи връх в историята на българската журналистика. Градът е значим книгоиздателски център и след Съединението. През 1890 г. в Пловдив излиза първият български ежедневник „Балканска зора“, в началото на ХХ век Драган Манчов издава първата българска енциклопедия.

Етажност

1

Адрес

Ул. „Митрополит Паисий“ № 2, Пловдив 4000, България

Визуализация

За да разгледате виртуалната разходка е необходимо да бъде активиран Adobe Flash Player. Препоръка: За по-бързо зареждане, използвайте Internet Explorer.

Експозиция

Временна Постоянна

Галерия