Ромско културно наследство

В рамките на проект "Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив" бяха проведени етнографски експедиции в етническите квартали на Община Пловдив за дигитализация на ромското културно наследство. Всички дигитални единици в секция "Ромско културно наследство" на сайта са дигитализирани от представители на ромската общност по време на проекта (май 2015 - април 2017).

Категории