За проекта

ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ“

Обща стойност на проекта (в евро) -  586 778,77 от които 100% са под формата на БФП, предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;

Бенефициент: Община Пловдив

Партньори: Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Регионален археологически музей – Пловдив, Регионален етнографски музей – Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив, Градска художествена галерия – Пловдив, Общински Институт „Старинен Пловдив“.

За проекта:

Целта на проекта е провеждането на първата програма за дигитализация на движимото и недвижимо културно наследство на Пловдив, град известен като един от най-древните в Европа. За постигане на тази амбициозна цел, Община Пловдив реши да създаде партньорство с шест от най-значимите местни културни институции, а именно: Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Регионален археологически музей – Пловдив, Регионален етнографски музей – Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив, Градска художествена галерия – Пловдив, Общински Институт „Старинен Пловдив“.

В хода на проекта бе създаден дигитален център с две постоянни локации и четири мобилни станции за дигитализация, ситуирани в партньорските културни институции. Беше подобрен достъпът до музейните колекции и архивните ресурси. В рамките на проекта беше проведена етнографска експедиция с участието на представители на ромската общност за дигитализация на ромското културно наследство. Проектът успешно постигна своята цел да създаде 50 000 дигитални обекта, представящи материалното и нематериално културно наследство на Пловдив.

Проектът е от полза за редица заинтересовани страни. В резултат на проектните дейности изследователите ще получат по-добра възможност да изследват пловдивското културно-историческо наследство. Жителите на града ще могат да научат повече за неговата история. Хората от ромски произход ще придобият нови знания за своето културно-историческо наследство.

 

Резултати на проекта:

 • Създадени два дигитални центъра, които работят за съхраняване на културното наследство на града. 
 • Единият от тях е новосъздаден и разположен в напълно обновена сграда, намираща се на ул. Цанко Лавренов 10.
 • Вторият дигитален център, намиращ се в НБ Иван Вазов беше надграден с нова техника за дигитализация.
 • Създадени са още 4 мобилни станции за дигитализация, разположени в следните партньори по проекта: Регионален археологически музей – Пловдив, Регионален етнографски музей – Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив, Градска художествена галерия – Пловдив.
 • Всички партньори по проекта получиха съвременна техника за дигитализация като скенер А0, скенери А2, А3, скенери за негативи, мобилни 3Д скенери, фото студио и др.
 • Дигитализирани 50 000 единици от движимото културно наследство на Пловдив, намиращо се във фондовете на институциите, партньори по проекта (книги, произведения на изкуството, експонати и др.);
 • Дигитализирани над 5000 единици материално и нематериално ромско културно наследство.
 • Запазена в електронен формат информация за културното наследство на Пловдив и региона.
 • Дигитализирани в 3Д формат 30 обекта, паметници на културата с национално значение.
 • Закупено специализирано оборудване за дигиталните центрове.
 • Създадени 7 партньорства със 7-те културни институции, партньори по проекта;
 • Обучени в областта на дигитализацията 12 служители на партньорските културни институции;
 • Обучени в областта на дигитализацията 3-ма представители на ромската общност;
 • Наети по проекта един управител на дигиталния център и двама ИТ специалисти.
 
Начална дата на проекта: 30 април 2015 г.
Крайна дата на проекта: 30 април