Напредва ремонтът на новата сграда на Етнографския музей

28.6.2023 г.

Заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов посети новата
сграда на Етнографския музей на ул. „Съборна” 20, наричана База 2, в която усилено кипят
ремонтни дейности, за да види как напредва работата по изпълнение на проекта за ремонта,
реставрацията и преустройството на сградата. Той бе придружен от директора на РЕМ –
доц.д-р Ангел Янков, на мястото бяха и представители на фирмата изпълнител „Рестрой”
ЕООД, начело с инж. Константин Константинов. Проектант е арх. Стана Бозаджиева.
Символичният старт на ремонта, реставрацията и преустройството на новата сграда бе
даден на 2 май. В сградата, съгласно съгласувания с НИНКН проект, се обособяват
пространство за временни изложби, музей на ютията, музейно-образователен център,
фондохранилища, магазин за сувенири. Проектът обхваща архитектура, конструкции, ВиК,
пожароизвестяване, ОВК, а финансирането е осигурено от Община Пловдив.
Ремонтът на новата сграда на Етнографския музей е на стойност 325 000 лв. без ДДС.
Новата експозиция ще бъде разположена на 2 етажа със застроена площ от 129 кв.м.,
полуподземен етаж и тавански етаж – 65.90 кв. м. В полуподземното ниво е помещението за
продажба на сувенири и реставрационното ателие. На първия етаж ще бъде разположена
колекцията от ютии, дарени от художника Димитър Добрев и музейно-образователния
център. На втория етаж ще бъде експонирана музейна сбирка от тъкани, облекла, накити и
други от богатия фонд на музея. На таванския етаж е фондохранилището.
Отделно от това, за нуждите на Етнографския музей е предвидено: изработка и монтаж
на витрини; музейна работилница за деца и прилежащ към нея офис с маси, библиотеки,
столове и бюра, които са включени в Проекта № BGCULTURE-1.001-0016, „Културното
наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“,
Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., който общината
спечели и изпълнява в момента. В проекта на стойност 781 550 лева участват още Градска
художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей,
Регионален природонаучен музей, НБ „Иван Вазов“ и ОИ „Старинен Пловдив“, в
партньорство с Cross-Cultural Introduction AS от Кралство Норвегия. Етнографският музей ще
участва и в мобилното приложение по същия проект с информация за зали „Селско
стопанство“, „Медникарство“ и „Музикални инструменти“ и за седемте етнографски групи.
Новата сграда на Етнографския музей на ул. „Съборна” 20 е известна и като "Къща на
Невена Атанасова". Тя е строена през 1906г. и е единична архитектурно-строителна
недвижима културна ценност с категория "ансамблово значение. В момента се изпълнява
първия етап от проекта за ремонт, реставрация и преустройство на сградата. Дейностите в
него са свързани с адаптацията на сградата за музейна експозиция. Вторият етап включва
коригиране на фасадата, а третият е свързан с работа по крепостната стена в двора.