"Ivan Vazov" Public Library

[Пловдивската народна библиотека, отдел „Специални сбирки"]

  • Publication date преди 1974 г.
  • Notes Фрагмент от любителски филм за Пловдивската народна библиотека. В сградата (предоставена за нуждите й по изричното настояване на министър-председателя на Княжеството Петко Каравелов), строена за Областно събрание на Източна Румелия на пл. „Съединение" № 1, библиотеката се помещава от 1886 г. до м. юни 1974 г. Ръководителят на отдел „Специални сбирки" Вера Ацева (1922–2009) е български историк и библиограф. Тя работи в библиотека в продължение на 24 години (1948–1972) и оставя своя следа в нейната история.